EXTENDED DEADLINE (17 July 2022): Call for Contributions(Saliksik, Papel, Likhang-Sining, Salin At Iba Pa): Panata sa Kalayaan [Isang Martial@50 Book Project]

Extended ang pagsusumite ng LAHAT NG URI NG GENRE (liban sa tula) HANGGANG 17 July 2022 (next Sunday).

PRAYORIDAD na submissions sa extended deadline ANG LAHAT NG URI NG GENRE NA SAKLAW NG CALL liban sa tula. English essays/papers/researches (also anchored on the call’s themes) are also welcome.

PAKIBASA PO ANG DETALYE NG UPDATED CALL FOR CONTRIBUTIONS: