KADLUAN: Repositoryo ng Mga Link sa Video, Babasahin Atbp. Materyal-Panturo sa Filipino, Panitikan, Kasaysayan, at Philippine Studies

(UNDER CONSTRUCTION; ANTABAYANAN ang pormal na paglulunsad. Para sa mga MAY-AKDA/MANLILIKHA NA GUSTONG MAKIBAHAGI, MANGYARING BASAHIN ANG DETALYE SA IBABA AT MAGSAGOT NG FORM.)

KADLUAN: Repositoryo ng Mga Link sa Video, Babasahin Atbp. Materyal-Panturo sa Filipino, Panitikan, Kasaysayan, at Philippine Studies (Tinitipon at pinapangasiwaan ng Tanggol Wika, Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino/PSLLF, Propesyonal na Asosasyon ng Mga Tagapagtaguyod ng Salin/PATAS, Sanggunian sa Filipino/SANGFIL, Alyansa ng Mga Tagapagtanggol ng Kasaysayan/Tanggol Kasaysayan, at Networked Learning PH, Inc./NLPH)

           cropped-tw-logo-1.jpg      PSLLF logo PATAS 

105305884_3010169739101086_879966918288909044_n   90024757_1154692858195619_7734909661106667520_n     46373430_2200352646898673_1027385146757611520_n

TUNGKOL SA KADLUAN

Reservoir sa English ang “Kadluan.” Imbakan ng tubig sa literal, imbakan ng kaalaman sa piguratibong pagpapakahulugan. Bunsod ng pandemya ay lalong lumaki ang pangangailangan para sa mga materyal na madaling ipamahagi at ma-akses online. Tugon sa ganitong pangangailangan ang proyektong KADLUAN na repositoryo o imbakan ng mga link sa mga video, artikulo, saliksik at iba pang babasahin o materyal-panturo sa Filipino, Panitikan, at Philippine Studies.

Batid naming may mga nauna nang kahawig na proyekto na kapuri-puri at dapat suportahan. Ang pangunahing kaibahan ng proyektong KADLUAN ay ang pag-akma nito sa realidad na low-bandwidth ng maraming mga estudyante, guro, at mananaliksik sa bansang may pinakamahal at isa sa mga pinakamabagal na internet sa Timog-Silangang Asya.

Bilang konsiderasyon sa gayong low-bandwidth na realidad ng marami nating kababayan, sa halip na i-reupload sa KADLUAN ang materyal ay inilalagay namin dito ang LINK SA MATERYAL NA NAKA-UPLOAD NA. Samakatwid, inspirado ng mga CURATED SYLLABI  gaya ng  gaya ng proyektong The Syllabus, o ng NCOSS COVID-19 Community Sector Resource ang Proyektong KADLUAN. Sa pamamagitan ng ganitong sistema, maiiwasan ang pagka-crash ng database dahil distributed o nakakalat ang mga materyal na tinitipon lamang sa pamamagitan ng mga link na nasa isang low-bandwidth na webpage (gaya ng Proyektong KADLUAN), sakaling magsabay-sabay o biglang dumami ang nag-aakses sa mga file. Ang ganitong sistema ay mas matipid din sa pagkonsumo ng allotted bandwidth ng ating website at nakatutulong din upang mapalawak din ng mga indibidwal na may-akda/manlilikha ang network na maaabot ng kani-kanilang mga personal na repositoryo/database na sa esensya ay ipinopromote ng Proyektong Kadluan sa pamamagitan ng pagre-direct sa link na nasa kanilang repositoryo. GAYUNMAN, BUKAS DIN ang KADLUAN PARA SA mga may-akda/manlilikha na GUSTONG MAGPA-UPLOAD DITO ng kanilang materyal NA HINDI PA na-upload saanman

ANG LAHAT NG MATERYAL AY COPYRIGHTED, kaya’t maaari lamang gamitin para sa pagtuturo o pananaliksik (basta’t may karampatang pagkilala/citation sa may-akda at sa database na ito). HINDI PINAHIHINTULUTAN ang sinuman na I-RE-UPLOAD sa anumang database ang alinman sa materyal na narito.

Kung gagamitin/isasama sa modyul ng inyong paaralan o sa inyong textbook at iba pang katulad na materyal, KONTAKIN NANG DIREKTA ANG MGA MAY-AKDA ng materyal na gagamitin/isasama. 

HINIHIKAYAT ANG LAHAT na ipamahagi/i-share ang link sa mga file na ito O KAYA’Y ang LINK SA WEBPAGE NA ITO NG KADLUAN.

Anumang materyal na nasa Filipino at iba pang wika ng Pilipinas, at English ay maaaring isumite sa KADLUAN.

PARA SA MGA MAY-AKDA/MANLILIKHA na gustong mag-ambag ng link sa kanilang materyal (at/o magpa-upload sa KADLUAN ng materyal na di pa na-upload saanman), maaaring sipatin ang mga kategorya ng tipikal na lahok sa Proyektong Kadluan at pagkatapos ay PAKISAGUTAN NA LAMANG PO ANG FORM NA ITO (GMAIL ACCOUNT PO ANG KAILANGAN PARA MASAGUTAN ITO): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6g12ZJmimReyR5KadpSa2gVCTGwWy4OolJccjynf56FN3tA/viewform 

Naglagay po kami ng kaunting laman/link upang ma-imagine na ng mga may-akda/manlilikha kung paano gagana/ano ang sistema ng Proyektong Kadluan.

MARAMING SALAMAT PO!

Pana-panahon po natin itong i-uupdate. (Latest update: 25 Hunyo 2020)

KADLUAN: Repositoryo ng Mga Link sa Video, Babasahin Atbp. Materyal-Panturo sa Filipino, Panitikan, Kasaysayan, at Philippine Studies

I-click ang bawat link para ma-akses o ma-download ang file na gusto mo.

EBOOK o DIGITIZED BOOK

Rizal ng Bayan (C. Crudo-Guerrero; N. S. Barcelona; J. C. Malabanan, Philippine Normal University-Manila; J. del Rosario III, GMA News and Public Affairs; M.K. Mangaran, University of Santo Tomas & De La Salle University/DLSU-Manila; D.M.M. San Juan, DLSU-Manila)


TANGING PROYEKTO/TESIS/DISERTASYON (ANTAS GRADWADO)

Glosaryo ng Mga Termino sa Panitikan (D.M.M. San Juan, Philippine Normal University-Manila)

 

TESIS (ANTAS ANDERGRADWEYT)

 

MGA ARTIKULO SA JOURNAL

Ang Papel ng Pagsasalin sa ASEAN Integration: Ilang Pagninilay at Mungkahing Gawain/The Role of Translation in ASEAN Integration: Reflections and Suggested Activities (R. Sison-Buban, De La Salle University-Manila)

 

VIDEO LECTURES

DLSU-Southeast Asia Research Center and Hub (DLSU-SEARCH) Webinar on “Responding to COVID-19 Through Socialist(ic) Measures: A Preliminary Review” (D.M.M. San Juan, De La Salle University-Manila)

Lektura 2 sa Serye ng E-Lektura 2020 ng Tanggol Wika: “Video Games at Panitikan” (V. Gonzales, University of the Philippines-Diliman)

Lektura 4 sa Serye ng E-Lektura 2020 ng Tanggol Wika: “Pagtatahip-Dunong: Paggamit ng Musikang Makabayan sa Pagtuturo” (J. C. Malabanan, Philippine Normal University-Manila)

Panayaman 2020 ng PSLLF, Lektura 5: “Wika at Edukasyon: Ang Ugnayan ng Awtentikong Pagtataya sa Filipino at Paghubog ng Mga Mamamayang Tunay na Nakatutugon sa Krisis Gaya ng Pandemya” (A.R. Reyes, University of Santo Tomas)

Panayaman 2020 ng PSLLF, Lektura 5: “Wika at Teknolohiya: Paglusong at Pagsulong sa Wika, Kultura, at Lipunang Filipino sa Sistemang Dihital: Pagtuturo at Pagkatuto sa ODeL (Open and Distance e-Learning)” (J. Petras, University of the Philippines-Diliman)

 

VIDEO DOCUMENTARIES AT PELIKULA

“Powerpoint” [short film tungkol sa pagmimina at kalikasan] (D. Cayanes, De La Salle University-Manila) 

Pamana : Kalinangan ng Mendez, Cavite Episode 5 Michael Delos Reyes (D. Anastacio, De La Salle University-Manila)

MGA PAPEL NA BINASA SA KUMPERENSYA

 

MGA BORADOR NG ARTIKULO/PREPRINT

 

MGA SILABUS

5 Silabus sa Mga Asignaturang Filipino at Panitikan sa Kolehiyo (Komite sa Silabus ng Tanggol Wika)

 

MGA BANGHAY-ARALIN

 


MGA MODYUL AT SELF-LEARNING KIT

 

COLUMN/PITAK SA MGA PAHAYAGAN ATBP.

“Bakit Tayo Umaasa?” (R. Nuncio, Rappler)

“Ambag ng ABS-CBN sa Pambansang Wika at Kultura”(D.M.M. San Juan, Squeeze.ph)

 

PRESENTATION SLIDES

 

INSTITUTIONAL DATABASES/REPOSITORIES

COVID-19 Research Portal (De La Salle University-Manila)

Freelipiniana Library (Likhaan: UP Institute of Creative Writing)

PHL CHED Connect (Commission on Higher Education)

 

LINK SA MGA AKADEMIKONG JOURNAL SA FILIPINO

Dalumat E-Journal (NLPH, Inc.)

Daluyan: Journal ng Wikang Filipino (UP-Diliman-Sentro ng Wikang Filipino)

Filipinolohiya Journal (PUP-Manila)

Hasaan Journal (UST-Manila)

Kawíng Journal (PSLLF)

Malay: Interdisiplinaryong Journal sa Araling Filipino (DLSU-Manila)

 

PERSONAL ACADEMIC REPOSITORIES

D. M. M. San Juan(Tanggol Wika, PSLLF & De La Salle University-Manila)

 

IBA PA