Halimbawa ng Mga Praymer

Halimbawa ng mga praymer:

Praymer Hinggil sa SIM Card Registration Bill (inihanda ng Computers’ Professional Union/CPU)

Praymer Hinggil sa Sampung Batayang Pangangailangan (inilabas ng National Anti-Poverty Commission/NAPC)

Praymer Hinggil sa Pambansang Industriyalisasyon (inihanda ng  Advocates of Science and Technology for the People/AGHAM)

Praymer sa Karapatan sa Pagkain (inilabas ng Philippine NGO Coalition on Food Security and Fair Trade/PNLC)

Praymer sa Pagtatag ng VAW Desk sa Barangay (inilabas ng Sentro ng Alternatibong Lingap Panlegal/SALIGAN)

Praymer Hinggil sa People’s Mining Bill/House Bill 2715 (inilathala ng Center for Environmental Concerns-Philippines)

Praymer para sa “Protect-a- Hectare” Tree-planting (mula sa ACCORD para sa Partners for Resilience/PfR Project)

Praymer Hinggil sa Climate Change (inilabas ng Integrated Development Program for Indigenous People Southern Tagalog/IDPIP-ST) 

Praymer Hinggil sa Pagtaas ng Mga Presyo ng Abono sa Bansa (inilabas ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas)

Praymer Hinggil sa Rice Tariffication (inilabas ng IBON Foundation)

Praymer Hinggil sa WTO at Paglala ng Kagutuman sa Pilipinas (inilabas ng Philippine NGO Coalition on Food Security and Fair Trade/PNLC)

Praymer Hinggil sa Two-Tier Wage System/2TWS (inihanda ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research/EILER)

Praymer Hinggil sa Pork Barrel (inihanda ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research/EILER)

Primer for Online Conference (inilabas ng University of the Philippines)

Praymer Hinggil sa Convention on the Rights of the Child (inilabas ng Philippine Human Rights Information Center/PhilRights et al.)

Praymer Tungkol sa Anti-Terrorism Act of 2020 (inilabas ng Concerned Artists of the Philippines/CAP)

Praymer sa Liberalisasyon ng Industriya ng Palay sa Ilalim ng Administrasyong Duterte (inilabas ng Amihan National Federation of Peasant Women, Bantay Bigas, at Anakpawis Partylist)

Mga Praymer sa Pambansang Sitwasyon (regular na inilalabas ng IBON Foundation)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s