Re: Email addresses na hindi gumagana/bumabalik lang sa amin ang mensahe (mga nagfill-out ng “Remedyo”)

Ang mga ss. po ay kailangang magfill-out muli ng FORM para sa remedyo dahil hindi gumagana ang email address/bumabalik lang sa amin ang mensahe namin na ipinapadala:

(PANA-PANAHON PO ITONG IUUPDATE BATAY SA PAGMONITOR NAMIN SA MGA BUMABALIK/NAGBOBOUNCE NA EMAIL)

 INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACY.aguila@deped.com.ph

 INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACY.josephine.ciudad001@deped.com.ph

INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACY.Reyes486@yahoo.com 

INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACYgamill@gmail.com

INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACY.manalo007@deped.gov.ph

INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACY.ulep@depd.gov.ph

INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACYsheel21@gamil.com

INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACY.levita@ymail.com

INALIS ANG FIRST NAME PARA SA PRIVACYdelron788@gmail.com

KUNG INYO PO IYAN, MAGFILL-OUT PO KAYO ULI NG REMEDYO PARA MAKATANGGAP NG SERTIPIKO: https://tanggolwika.org/2020/05/24/remedyo-para-sa-mga-hindi-nakatanggap-ng-e-sertipiko-para-sa-serye-ng-e-lektura-1-2-at-3-at-rerun-ng-1/ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s