Downloadable Files para sa Buwan ng Wika at Kasaysayan 2020 Webinar Series

Supplementary Files para sa Buwan ng Wika at Kasaysayan 2020 Webinar Series

Ang mga file po ay may password (na binanggit sa Lektura 2).

(Para malaman ang password, panoorin ang

Lecture 1: https://www.facebook.com/TANGGOLWIKA/videos/576853516321083/ at

Lecture 2: https://www.facebook.com/watch/?v=730414654202111)

KOPYA ng Lektura 1: “Nilalaman > Pamaraan: Pagsipat sa Piling Online Resources sa Pagtuturo ng Filipino”

KOPYA ng Lektura 2:  “Crash Course sa Pagtuturo ng Asignaturang ‘Contemporary Issues’ at ‘The Contemporary World’ sa Filipino”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s