Buwan ng Wika & Kasaysayan 2020 Webinar Series

Buwan ng Wika & Kasaysayan 2020 Webinar Series
Handog ng Tanggol Wika at Tanggol Kasaysayan

Agosto-Setyembre 2020

BAGO SAGUTAN ANG FORM PARA E-SERTIPIKO, TIYAKIN NA NAPANOOD NA ANG LAHAT NG MGA SUMUSUNOD NA LEKTURA:

Lektura 1: Agosto 10 (Lunes): “Nilalaman > Pamaraan: Pagsipat sa Piling Online Resources sa Pagtuturo ng Filipino” – Dr. David Michael San Juan (DLSU-Manila/PSLLF/Tanggol Wika)

Lektura 2: Agosto 12 (Miyerkoles): “Crash Course sa Pagtuturo ng Asignaturang ‘Contemporary Issues’ at ‘The Contemporary World’ sa Filipino” – Dr. David Michael San Juan (DLSU-Manila/PSLLF/Tanggol Wika)

Lektura 3: Agosto 17 (Lunes): “Pagsusuring Historikal at Kontekstwal sa Awiting Panlipunan” – Dr. David Michael San Juan (DLSU-Manila/PSLLF/Tanggol Wika)

Lektura 4: Agosto 26 (Miyerkoles): “Testimonyal na Panitikan at ang Pulitika ng Danas sa Panahon ng Pandemya” – G. Laurence Marvin Castillo (UPLB)

Lektura 5: Agosto 31 (Lunes): “Isang Dipang Langit bilang Talinghaga: Panukalang Lente sa Panunuri ng Alternatibong Panitikan” – G. Jonathan Vergara Geronimo (UST)

Lektura 6: Setyembre 2 (Miyerkoles): “Kapangyarihan at Wika sa Kulturang Popular ng COVID-19 Lockdown” – Dr. Rolando Tolentino (UPD)

Lektura 7: Setyembre 4 (Biyernes): “Perspektiba at Pananaw ng mga Cebuano sa mga Pangunahing Wika ng Pilipinas” – Dr. Feorillo A. Demeterio III, & G. Jeconiah Louis Dreisbach (DLSU-Manila)

MAPAPANOOD DITO ANG MGA NAUNANG LEKTURA: https://www.facebook.com/watch/1417236865230877/295519024878652/

TIYAKIN PO NA TAMA ANG EMAIL ADDRESS NA ITATYPE NINYO SA FORM. Pagkatapos na sagutan ang form, makakatanggap kayo ng sipi ng inyong sinagutan sa inyong email address na itinaype. Kung Wala kayong natanggap na sipi ay ibig sabihin po’y mali ang itinype ninyong email address kaya dapat kayong mag-fill-out muli ng form.

Mula Setyembre 4-8, 2020 po bukas ang form na ito para bigyan ng pagkakataon ang madla na mapanood ang hindi pa nila napapanood na lektura.

Bigyan po ninyo kami ng maximum na 1 buwan para maproseso ang mga sertipiko (may klase rin po kasi ang ating mga tagagawa ng sertipiko).

Maraming salamat po.

NARITO PO ANG FORM PARA SA E-SERTIPIKO: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6t443-U9FDlxIGLadxabx48azBDKSqCtuZGXEKrX06LkUsQ/viewform

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s