Downloadable supplementary file para sa lektura ni Dr. Roland Tolentino (Kapangyarihan at Wika ng Kulturang Popular sa Pandemiko)

Ang download na ito ay para lamang sa mga manonood ng lektura ni Dr. Tolentino ngayong 02 Setyembre 2020 (8pm). Ito po ang gabay na maaaring basahin/sundan habang naglelektura siya. HUWAG I-REUPLOAD SAANMAN. Para lamang sa pribadong pagbasa ng mga kalahok sa webinar. Salamat po. Iclick ang link sa ilalim para madownload:

Downloadable supplementary file para sa lektura ni Dr. Roland Tolentino (Kapangyarihan at Wika ng Kulturang Popular sa Pandemiko)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s