Mga Detalye Hinggil sa Serye ng E-lektura 2021 ng Tanggol Wika

ISKEDYUL (pana-panahong i-uupdate):

 1. Unang Bahagi ng Pasinayang Lektura: “Panimulang Epekto ng Pagtatanggal sa Mandatoring Status ng Filipino at Panitikan sa Mga Departamento ng Filipino (2019-2021): Pagsulong Mula Dislokasyon Tungong Inobasyon, Makabayang Edukasyon, at Kurikular na Desentralisasyon” [20 Pebrero 2021 (Sabado) 8pm] – Dr. Rowell Madula at Dr. David Michael San Juan (DLSU); Dr. Vladimeir Gonzales (UPD);  Prop. Alvin Ringgo Reyes (UST); Dr. Joel Costa Malabanan (PNU), at Prop. Jun Yang Badie (NDMU)
 2. Ikalawang Bahagi ng Pasinayang Lektura: “Panimulang Epekto ng Pagtatanggal sa Mandatoring Status ng Filipino at Panitikan sa Mga Departamento ng Filipino (2019-2021): Pagsulong Mula Dislokasyon Tungong Inobasyon, Makabayang Edukasyon, at Kurikular na Desentralisasyon” [27 Pebrero 2021 (Sabado) 8pm] – Prop. Alice Cubillan (XU); Dr. Judith Angeles (CLSU); Prop. Manolito Mata at Prop. Maria Bulaong (BulSU); at (PUP).
 3. “Taripikasyon ng Bigas sa Panahon ng Pandemya: Sipat-Polisiya at Alternatibong Programa Tungo sa Pagpapalakas ng Lokal na Produksyon” [06 Marso 2021 (Sabado) 8pm] – Dr. David Michael M. San Juan (Tanggol Wika/DLSU/PSLLF)
 4. “Komparatibong Pagsusuri ng mga Polisiyang Pangkalusugan sa Pandemyang COVID-19: Ang Mga Kaso ng Vietnam at Sarawak, Malaysia” [20 Marso 2021 (Sabado) 8pm] – G. Jeconiah Louis Dreisbach (DLSU/PSLLF/Tanggol Wika)
 5. “Kritikal na Pangangasiwang Pangwika sa Tahanan sa Panahon ng Pandemya” [27 Marso 2021 (Sabado) 8pm] – Prop, Crizel Sicat-De Laza (Tanggol Wika/UPD/PSLLF)

MEKANIKS NG PAGLAHOK:

 1. Ang Serye ng E-Lektura 2021 ng Tanggol Wika ay bukas para sa lahat ng gustong lumahok.
 2. I-like at i-follow ang Facebook page ng Tanggol Wika (www.facebook.com/TANGGOLWIKA).
 3. Markahan ang karampatang tugon sa https://www.facebook.com/TANGGOLWIKA/events bago ang lekturang nais lahukan.
 4. Sa takdang iskedyul, panoorin ang mga lektura sa www.facebook.com/TANGGOLWIKA/live
 5. I-share ang video ng lektura gamit ang #TanggolWika at ang isa pang hashtag na nakabatay sa tema ng lektura (inaanunsyo ito sa mismong lektura).
 6. Magkomento sa thread sa ilalim ng video (para sa katanungan, reaksyon atbp.). Pana-panahon ding magkakaroon ng live na open forum depende sa mga lektyurer.
 7. Kung nais magkaroon ng e-sertipiko ng paglahok, i-fill-out ang form na ilalabas pagkatapos na pagkatapos ng bawat lektura.
 8. Ang form para sa e-sertipiko ay mananatiling bukas hanggang dalawang oras lamang mula sa pagtatapos ng bawat lektura.
 9. TIYAKING TAMA ANG PANGALAN AT EMAIL ADDRESS (GMAIL DAPAT) NA ITA-TYPE SA FORM DAHIL SYSTEM-GENERATED NA PO ANG MGA E-SERTIPIKO AT HINDI PO MAG-EENTERTAIN NG ANUMANG REQUEST SA PAGPAPALIT NG PANGALAN AT/O MULING PAGPAPADALA NG E-SERTIPIKO.
 10. Maipapadala ang sertipiko bago matapos ang o pagkalipas ng isang buwan mula sa araw ng lektura. I-check din ang SPAM, SOCIAL, o PROMOTIONS folder ng inyong email. Minsan ay doon ipinadadala ang mga email na mula sa mga address na unang beses pa lamang na makakaengkwentro ng inyong email.
 11. Ang mga video lecture ay mapapanood pa rin sa Facebook page ng Tanggol Wika kahit tapos na ang iskedyul ng mga lektura. Gayunman, hindi na makahihingi ng sertipiko ang mga manonood nito lagpas sa takdang iskedyul.

FORM PARA SA E-SERTIPIKO:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s