Update sa E-SERTIPIKO para sa Serye ng E-LEKTURA 2020 ng Tanggol Wika

updated na info. re_ e-certificate para sa e-lektura

Update sa E-SERTIPIKO para sa Serye ng E-LEKTURA 2020 ng Tanggol Wika

  1. Lektura 1: “Ang Manggagawang Pilipino sa Panahon ng COVID-19” – NAIPADALA NANG LAHAT SA EMAIL ANG PARA SA BATCH NA MAAYOS NA NAKAPAG-FILL-OUT NG POST-LECTURE EVAL. FORM, PATI ANG PARA SA MGA NAGSAGOT NG FORM PARA SA REMEDYO [Kung hindi pa rin po kayo nakatanggap, maaari ninyong subukang i-check sa SPAM folder ninyo; KUNG WALA PA RIN, ibig sabihin po ay MALING EMAIL ADDRESS NA NAMAN ANG NAI-TYPE NINYO o kaya naman ay DEPED EMAIL ADDRESS O COMPANY/EMAIL ADDRESS NA NAMAN ANG GINAMIT NINYO KAYA HINDI NA NAMAN TINANGGAP NG INYONG EMAIL PROVIDER/ADMINISTRATOR ANG AMING MENSAHE AT SERTIPIKONG KALAKIP. Muli, hindi po kami nagkulang sa paalala na maging maingat sa pag-type sa email address. Para makaiwas kayo sa mga ganitong problema, BASAHIN ANG Mga tip para TIYAK NA MAKATANGGAP KA NG E-SERTIPIKO AT PARA TIYAK NA WALANG “MALI” SA SPELLING]
  2. Lektura 2 at 3: “Video Games at Panitikan” at “Pagsasalin sa Panahon ng COVID-19” – NAIPADALA NANG LAHAT SA EMAIL ANG PARA SA BATCH NA MAAYOS NA NAKAPAG-FILL-OUT NG POST-LECTURE EVAL. FORM (SAMANTALA, ANG PARA SA MGA NAGSAGOT NG FORM PARA SA REMEDYO AY GINAGAWA NA)
  3. rerun ng Lektura 1: “Ang Manggagawang Pilipino sa Panahon ng COVID-19” –NAIPADALA NANG LAHAT SA EMAIL ANG PARA SA BATCH NA MAAYOS NA NAKAPAG-FILL-OUT NG POST-LECTURE EVAL. FORM (SAMANTALA, ANG PARA SA MGA NAGSAGOT NG FORM PARA SA REMEDYO AY GINAGAWA NA)
  4. Lektura 4 at 5: “Pagtatahip-Dunong at Musikang Makabayan” at “Multidisiplinaring Dulog sa Pagbasa at Pagtuturo ng Panitikan…” NAIPADALA NANG LAHAT SA EMAIL ANG PARA SA BATCH NA MAAYOS NA NAKAPAG-FILL-OUT NG POST-LECTURE EVAL. FORM (SAMANTALA, ANG PARA SA MGA NAGSAGOT NG FORM PARA SA REMEDYO AY GINAGAWA NA)
  5. Lektura 6: “Pinoy Fan Writing” – NAIPADALA NANG LAHAT SA EMAIL ANG PARA SA BATCH NA MAAYOS NA NAKAPAG-FILL-OUT NG POST-LECTURE EVAL. FORM (SAMANTALA, ANTABAYANAN ANG FORM PARA SA REMEDYO KUNG HINDI KA NAKATANGGAP; MULI AY BALIKAN ANG IMPORMASYON SA MGA DAHILAN KUNG BAKIT HINDI KA NAKATANGGAP: https://tanggolwika.org/2020/05/27/pakibasa-po-nang-buo-bawal-na-pong-mag-follow-up-sa-status-ng-sertipiko-i-baban-sa-page-ang-mag-follow-up-sa-thread-tanong-sagot-sa-mga-e-sertipiko-sa-serye-ng-e-lektura-2020-ng-tanggol-wika/)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s