POST-LECTURE Evaluation Form para sa Serye ng E-Lektura 2020 ng Tanggol Wika

*MULA LEKTURA 7 ay dalawa hanggang tatlong lektura na po ang ilalagay sa isang post-lecture evaluation form, KAYA ANG POST-LECTURE EVALUATION FORM AY BUBUKSAN LAMANG PAGKATAPOS NG IKALAWA O IKATLONG LEKTURA (karaniwan naman po naming inaanunsyo sa www.facebook.com/TANGGOLWIKA pagkatapos ng bawat lektura kung open na ang form o kung kailan ito bubuksan). MAGSAGOT PO KAAGAD PAGKA-OPEN NG FORM DAHIL KARANIWAN, hanggang kinabukasan lamang po nakabukas ang form (hanggang 5pm ng sumunod na araw).

PARA SA LECTURE 7 at 8: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzbvksqTUNcscrDELaNmpgxn4o8ZVEQKQB6CB74KkWLrVg7Q/closedform

PARA SA IBA PANG TANONG, PAGLILINAW, TUNGKOL SA SERTIPIKO ATBP., PAKI-CLICK PO ANG LINK NA ITO: https://tanggolwika.org/2020/06/02/serye-ng-e-lektura-2020-ng-tanggol-wika-link-sa-lahat-ng-impormasyon/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s