Serye ng E-Lektura 2020 ng Tanggol Wika (LINK SA LAHAT NG IMPORMASYON)

Serye ng E-Lektura 2020 ng Tanggol Wika (LINK SA LAHAT NG IMPORMASYON)

I-click ang nais mong impormasyon para makita ang buong detalye. MAINAM DING MAGSUBSCRIBE SA TANGGOLWIKA.ORG upang mabilis mong mabalitaan kapag may bagong anunsyo.

Iskedyul ng mga paparating na lektura at video ng mga nakaraang lektura

Paano makalahok sa mga e-lektura at paano makakuha ng e-sertipiko

Post-lecture evaluation form para sa Serye ng E-Lektura 2020 ng Tanggol Wika

Status ng pagpapadala ng mga e-sertipiko

Detalyadong tanong-sagot hinggil sa bakit ang ilang partisipant ay hindi nakatanggap ng e-sertipiko

Mga tip para TIYAK NA MAKATANGGAP KA NG E-SERTIPIKO AT PARA TIYAK NA WALANG “MALI” SA SPELLING

Remedyo para sa mga hindi nakatanggap ng e-sertipiko (hanggang Lektura 6 na lamang po available ang remedyong ito dahil mula Lektura 7 po ay inaasahang kabisado na ng lahat ang proseso AT MAIIWASAN NA ANG MGA KARANIWANG DAHILAN KUNG BAKIT HINDI NAKATANGGAP NG E-SERTIPIKO ANG ILAN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s