Araw ng Kalayaan Soundtrip 2021 (halu-halong Playlist)

Magandang araw, mga kaTanggol Wika. Tambak na ang mga mahahabang pahayag sa araw na ito pati ang mga maiikling post (na sa kasamaang palad ay maikakategorya namang mababaw at paimbabaw na nasyonalismo, alalaon baga’y “Nasyonalismong Barong Tagalog”), at mayroon naman na rin tayong bukod na pahayag para sa araw na ito, kaya narito naman ang halu-halong PLAYLIST para sa soundtrip ngayong Araw ng Kalayaan (Hindi Independence Day” sa aktwal na danas ng arkipelagong pinamumunuan ng mga mandarambong at inutil na dinastiyang kasapakat ng mga dambuhalang negosyante at bentador ng soberenya ng Pilipinas kapwa sa bansang Agilang matagal nang may mga naka-estasyong sundalong hari-harian sa ating baybayin kahit 1946 pa ay itinaas na ang bandila ng Republika at ng Dragong nang-aagaw ng mga isla at nang-aapi ng mga mangingisda; at siyempre, maging END DEPENDENCE DAY sana). Nakaayos batay sa tema ang mga awit, bagamat may mga awit na mahirap ikategorya batay sa tema. Literal na halu-halo ito. Something for everybody. ENJOY! At laging tandaan, ang kalayaan ng Pilipinas, ating ipaglaban! [I-CLICK ANG PAMAGAT NG AWITIN PARA MARINIG/MAPANOOD ANG AWIT]

KAGANDAHAN NG PILIPINAS at/o PAG-IBIG SA BAYAN

“Pilipinas” ni Pilita Corrales

“Filipinas” ni Amado del Paraguay at Pilita Corrales

“Pilipinas” ng Filipinas Singers

“Bayan Muna” ni Jess Santiago

Hanggang Wala Nang Bukas” ni Ebe Dancel

SOBERENYA, KALAYAAN, at HIMAGSIKAN

“Pinggan” ni Pol Galang

“Sa Sariling Bayan/Bayan Ko” Medley ni Lolita Carbon

“Di N’yo Ba Naririnig?” ng Voyage Studios (bersyong Filipino ng “Do You Hear the People Sing?”)

Awit ng Pag-asa” ng Tambisan sa Sining

“Sigaw ng Pag-aaklas” ng Tambisan sa Sining”

“Alerta Katipunan” ng People’s Chorale

“Alerta Katipunan” ng Inang Laya

“Alerta Katipunan” (bersyong Cebuano) ng Bag-ong Teatro Junquera

PROTESTA SA INHUSTISYA at/o PANAWAGAN PARA SA MAKABULUHANG REPORMA

“Pagbabagong Nagbabago” ng Buklod

“Pagbabago para sa Karaniwang Tao” ni Karl Ramirez

“Baligtad na Ang Mundo” ni Danny Fabella

“KKPWP” ng Shirebound & Busking

“Karaniwang Tao” ni Heber Bartolome

“Tumindig Ka” ng Buklod

“Tumindig Ka” ng Banyuhay ni Heber

LAKAS NG BAYAN/KAPANGYARIHANG-BAYAN (PEOPLE POWER)

“Mamamayan ang Mamamayani” ni Korehidor/Gary Granada et al.

“Sayaw sa Bubog” ng The Jerks

“Martsa ng Bayan” ni Jess Santiago

“Pagbabago” ng ASIN

“Pagbabago” ni Jess Santiago

“Awit ng Tagumpay” ng Patatag (bersyong Filipino ng “El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido”)

WIKA, KULTURA, AT BAYAN

“Wika” ng Tres Marias

“Pinoy Ang Dating” ni Grace Nono

“Speak in English Zone” ni Joel Costa Malabanan

“Almusal” ni Heber Bartolome

PANANAMPALATAYA NG MGA PILIPINO

“No Mas Amor Que El Tuyo” ni Manuel Bernabe

“No Mas Amor Que El Tuyo” (sa Filipino) ng Himig Heswita

“Awit ng Paglaya” ni Ding Honrada at Bobby Titco

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s