Hinabing Danas, Salaysay, Dokumento, Awit, Akda, Pelikula, at Estadistika Bílang Maikling Kasaysayan ng Pilipinas sa Panahon ng DIKTADURANG MARCOS

Napapanahong babasahin. Sanaysay na nagwagi ng ikalawang gantimpala sa Gawad KWF sa Sanaysay 2021. Iminumungkahing gamiting materyal-panturo.

I-CLICK PARA MABASA ANG SANAYSAY

Wikang Filipino Bílang Behikulo ng Dekolonisasyon ng Pagsulat ng
Kasaysayan: Hinabing Danas, Salaysay, Dokumento, Awit, Akda, Pelikula, at
Estadistika Bílang Maikling Kasaysayan ng Pilipinas sa Panahon ng
Diktadurang Marcos

Larawan mula sa: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/2612709.stm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s