Serye ng E-Lektura 2022

Mekaniks:

1) Pumunta sa www.facebook.com/TANGGOLWIKA/events at markahan ang karampatang tugon ng paglahok sa aktibidad.

2) Sa oras ng iskedyul (karaniwa’y 7pm, Sabado), panoorin ang lektura sa www.facebook.com/TANGGOLWIKA/live

3) Hintayin sa mismong lektura ang anunsyo kaugnay ng paghingi ng e-sertipiko ng paglahok.

4) Isinasara ang request form para sa e-sertipiko, 1 oras pagkatapos ng brodkast ng lektura.

5) Pagkatapos mag-fill-out ng form, mangyaring maghintay ng 1 buwan para matanggap ang e-sertipiko sa inyong email address. Maraming salamat po.

~~~

Iskedyul:

Lektura 3: [16 Abril 2022; Sabado; 7pm] “Sosyalismo sa Kamalayang Pilipino: Pagbasa at Pagninilay sa Mga Ibong Mandaragit, Pasion Ding Talapagobra, at Laudato Si – Dr. David Michael M. San Juan (DLSU/PSLLF)

Lektura 4: [23 Abril 2022; Sabado; 7pm] “Kawing: Teorya sa Ebalwasyon sa Kilusan sa Wika na Kritikal sa Neoliberalismo” – Dr. Melania Flores (UPD)

Lektura 5: [30 Abril 2022; Sabado; 7pm] “Pagpapalaya sa Tula: Ilang Payo sa Pagsulat ng Malayang Taludturan” – G. Mark Angeles (UST/Kataga)

~~~

Mga nakaraang lektura:

Lektura 1: [02 Abril 2022; Sabado; 7pm] “Praktikal na Dulog sa Pagtuturo ng Sosyedad at Literatura (SOSLIT): Pagsipat sa Piling Bidyong Protesta sa Panahon ng Pandemya (2020-2021) – Dr. Jonathan Vergara Geronimo (UST/PSLLF); Dr. David Michael M. San Juan (DLSU/PSLLF); G. Mon Karlo Mangaran (DLSU)

Lektura 2: [09 Abril 2022; Sabado; 7pm] “Ilang Tala sa Pagsulat ng Maikling Kwento at Dagli” – Dr. Rommel Rodriguez (UPD/SUSI)

~~~

Link sa mga nakaraang lektura:

Lektura 1: https://web.facebook.com/TANGGOLWIKA/videos/775102130142350

Lektura 2: https://web.facebook.com/TANGGOLWIKA/videos/6826083364

~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s