Mga Post

10 Argumento/Punto ng Departamento ng Filipino ng De La Salle University-Manila Hinggil sa Deklarasyon ng Ikalawang Administrasyong Marcos sa Ingles Bilang Tangi o Pangunahing Wikang Panturo

Ipinapahayag ng Departamento ng Filipino ng De La Salle University-Manila ang mariing hindi pagsang-ayon sa idineklarang bagong patakarang pangwika ng ikalawang administrasyong Marcos na malinaw na higit na nagbibigay ng sentral na papel sa Ingles bilang pangunahin, kundi man tanging…